9 december 2016

Over CAS Kampen

Historie :

De Stichting CAS is ontstaan na de verkoop van het Centraal Antenne Systeem in de stad Kampen.
De gelden die vrijkwamen werden teruggeven aan de partners die daarin samenwerkten.

Het geld van de particuliere deelnemers in de stichting CAS is toen door de toenmalige en huidige
bestuurders goed belegd en met de revenuen kunnen nu dus nog steeds veel bijzondere
projecten gerealiseerd worden.

Doelstelling :

CAS heeft als belangrijkste doelstelling het verlenen van steun aan instellingen of personen die sociale
of culturele activiteiten ontplooien in de gemeente Kampen. Deze verenigingen of rechtsgeldige
organisaties mogen geen religieuze of politieke boodschappen uitdragen.

Stichting CAS Kampen © copyright 2023.