Camper Algemeen Steunfonds

Welkom bij CAS

Historie

De stichting CAS is ontstaan na de verkoop van het Centraal Antenne Systeem in de stad Kampen.
De gelden die vrijkwamen werden teruggeven aan de partners die daarin samenwerkten.
Het geld van de partikuliere deelnemers in de stichting Cas is toen door de toenmalige en huidige bestuurders goed belegd en met de revenuen kunnen nu dus nog steeds veel bijzondere projekten gerealiseerd worden.

Doelstelling

Cas heeft als belangrijkste doelstelling het verlenen van steun aan instellingen of personen die sociale of culturele activiteiten ontplooien in de gemeente Kampen.
Deze verenigingen of rechtsgeldige organisaties mogen geen religieuze of politieke boodschappen uitdragen.