13 januari 2017

Aanvraag Indienen

Iedere Kamper vereniging of erkende organisatie kan bij CAS een verzoek tot financiële ondersteuning aanvragen. Hiervoor zijn wel enkele strikte criteria opgesteld.

Criteria voor aanvraag ondersteuning

  • Ondersteuning wordt verleend aan Kamper verenigingen en erkende organisaties, die geen politieke of religieuze boodschap uitdragen.
  • De financiële ondersteuning is in principe éénmalig en niet structureel.
  • Een ondersteuning is een bijdrage in de totale kosten en dient als stimulans om een project te realiseren.
  • Een begroting is een minimale eis voor de aanvraag.
  • In het algemeen worden jubilea, feesten en partijtjes  niet door de CAS gesubsidieerd.

Aanvraag ondersteuning

  • Deze aanvraag kan schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij de secretaris van de stichting.
  • De aanvraag wordt tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld.
  • De aanvraag dient tijdig voor het te realiseren project te worden ingediend.
  • Over de honorering en de hoogte van de bijdrage wordt door het bestuur beslist.
  • De aanvrager wordt ten alle tijden op de hoogte gebracht van het bestuursbesluit.

Stuur uw email met aanvraag aan <info@caskampen.nl>, of per post naar :

Secretariaat Stichting CAS
Stroomrug 4
8266 JB  Kampen

Stichting CAS Kampen © copyright 2024.