Kadekraan Campen

Waar is toch die kadekraan gebleven die vroeger aan de IJsselkade stond?

Niemand heeft enig idee, een onderzoek volgt. De kadekraan blijkt eind jaren ’60 gesloopt te zijn. Jammer van zo’n waardevol monument.

Daarom heeft de Stichting Kadekraan Campen, de handen ineen geslagen om de kraan weer in ere te herstellen. Op de financiële dekking na zijn we klaar om met de werkzaamheden te beginnen.

Gedepudeerde Provincie Overijssel Bert Boerman, ambassadeur van de kadekraan Campen, beveelt een donatie, gift of sponsorbedrag van harte bij u aan. Uw bijdrage aan het herstel, het verhaal en het aanzicht van Kampen wordt zeer gewaardeerd.

Met de opbouw is inmiddels een aanvang gemaakt en het project wordt ondersteund door de CAS.